Dětský příměstský tábor EDEN

Téma:  „VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ“ Program obou termínů je stejný
Termíny:  I. běh:   19. – 23.7.2021 II. běh:   9. – 13.8.2021
Kapacita max. 25 dětí Denně od pondělí do pátku 8.00  –  16.00 hod.
Vhodné pro děti od 6 do 12 let
Místo konání:  areál bývalé střelnice
Adresa: Jihlava, ulice Ke Střelnici  (vchod u řeky Jihlávky)
Cena:   2 200 Kč včetně stravy (2 000 Kč sourozenec)

Program „Velké dobrodružství

Program se skládá ze zábavy, her a soutěží, ale také z poznávání přírody, učení se drobným pracím, vztahům mezi sebou a možností sdílení se o svých názorech, pocitech a postojích. Také si budeme vyprávět zajímavé a poučné příběhy podle dětské knížky „Tom a jeho velké dobrodružství“.

Na táborech vedeme děti ke křesťanským hodnotám, jako např. vzájemný respekt, úcta, slušnost, ohleduplnost, pravdomluvnost, vzájemná pomoc, pracovitost, poctivost, cílevědomost atd. Žel, tyto zásady už v dnešní společnosti mnohdy nebývají zcela běžné. O to více je třeba děti těmto věcem učit a zasévat do nich pohled na život z této perspektivy.

Program se skládá z příběhu, zábavy, her a soutěží, ale také z poznávání přírody, učení se drobným pracem, vztahům mezi sebou a osobnímu sdílení o svých názorech, pocitech a postojích.

Strava

Pro děti zajišťujeme teplý oběd formou polévky a hlavního chodu a odpolední svačinu.
Dopolední svačinu s pitím si děti přinesou z domova (nejlépe ovoce/zelenina).

Předání dětí

Příchod dětí do areálu od 7:40 – 8:00, odchod v 16:00 (nejdříve však v 15:40). V případě potřeby je možné dohodnout se na vyzvednutí děti i později, ale v tomto nastaveném čase už nebude zajištěn pro děti program.

Závěrečné rozloučení

V pátek odpoledne bude po skončení běžného programu (od 16:00 za účasti rodičů) táborák se závěrečným vyhodnocením a odměnami.

Dokumenty

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.