Náš spolek provozuje Dětskou skupinu EDEN na adrese Kosmákova 43 od 12.12.2019. Jedná se o křesťanskou dětskou skupinu, kde dětem nabízíme láskyplnné prostředí pro jejich všestranný rozvoj a rodičům klidný návrat do zaměstnání. Stavíme na pravých křesťanských hodnotách s důrazem na upevňování rodinných a mezilidských vztahů, soudržnosti, empatie a respektu. Snažíme se v dětech rozvíjet lásku k Bohu a jejich bližním. Chceme dětem ukázat svět jako úžasné a zázračné místo pro život, přiblížit jim krásu stvoření.

Zaměření dětské skupiny

Nemáme vyhraněné zaměření na určitý typ vzdělávání či konkrétní aktivity. Během roku nás provází křesťanské svátky, příběhy z Bible, dětské chvály a pohádky. V dětech bychom rádi rozvíjeli tyto aktivity:

  • Tělesná výchova - zdravý fyzický rozvoj prostřednictvím chůze, běhu, skoků, poskoků, lezení, napodobování zvířátek, překážkové dráhy uvnitř i v přírodě
  • Hudební výchova - tanečky, hra na hudební nástroje, zpěv, rytmus
  • Pracovní výchova - rozvíjení sebeobslužných návyků, hry se stavebnicemi, práce s různorodým materiálem (listy, květy, kaštany a jiné přírodniny, hlína, písek, modelína), vystřihování, lepení, navlékání korálků
  • Výtvarná výchova - hra s barvami, malování pastelkami, vodovkami, prstovými barvami, voskovkami, rozvíjení kreativity a fantazie
  • Rozvoj sociální inteligence - vedení dětí k samostatnému myšlení, tvořivosti, prozkoumávání věcí do hloubky, rozvíjení sebevědomí a sebedůvěry, podporování kamarádských vztahů, seznamování dětí s jednoduchými pravidly společenského chování
  • Environmentální vzdělávání a výchova - rozvíjení zájmu o vše živé (rostliny, zvířata), všude se něco hýbe, voní, vydává zvuky, vnímání životního prostředí všemi smysly

Metodika práce

Upřednostňujeme metodu učení hrou, nápodobou s prvky Montessori výchovy. Důležitým prostředkem rozvoje osobnosti je spontánní hra, která rozvíjí emocionální zralost skrze sociální vazby, podporuje myšlení, představivost, schopnost soustředění a řešení situací, která je aktivní a napomáhá získání pocitu jistoty v novém prostředí, stejně jako důvěry k tetám v dětské skupině. Veškeré činnosti jsou uzpůsobeny věku dítěte a jeho individuálním potřebám.

Více se dozvíte na www.dseden.cz.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.