Nedělní besídky pro děti od 3 do 12 let

V rámci nedělních shromáždění, během bohoslužby, pořádáme pro děti program, takzvané Besídky. Rodiče mají o děti postaráno a děti mají zařízen program, aby nerušily Bohoslužbu. S dětmi pracuje Olinka, Verča, Romča a Standa. Nedělní besídka je určena pro děti přibližně od 3 do 12 let. Cílem těchto setkání je srozumitelným způsobem přiblížit dětem biblické poselství, hodnoty a vést je ke Kristu. Snažíme se reflektovat věk dětí, příběhy vybíráme s citlivostí a přemýšlíme, co dobrého si z nich děti do života odnesou.

Co v besídce děláme?

  • snažíme se pochopit základní principy křesťanského života - poslušnost, lásku, úctu ke starším, pomoc slabším, ...
  • učíme se biblické příběhy ze Starého a Nového zákona, s flanelografem, kresleným příběhem nebo čtením z Bible
  • vyrábíme, kreslíme, tvoříme
  • společně se modlíme
  • učíme se biblické verše
  • rádi zpíváme dětské chvály v doprovodu kytary, ukulele či flétny
  • poznáváme cizí kraje, kde se odehrávaly příběhy z Bible

Kdy se scházíme?

  • Každou neděli, podle rozpisu Bohoslužby
  • Každé dítě je vítáno!

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.