Miniměstečko EDEN

Děti se zde hravou formou naučí finanční gramotnosti, kolik úsilí stojí vydělat peníze a jak ušetřit na něco, co si chtějí koupit. Součástí Miniměstečka je i občerstvení. Akce je vhodná pro děti přibližně od 4 do 14 let, menší děti mohou chodit v doprovodu rodičů, starší samy. Registrace na Miniměstečkové matrice bude probíhat celý den. Práce bude úřad práce přidělovat do 16:00. Atrakce budou přístupné až do 16:30. Na konci celé akce proběhne vyhlášení vítězů nejúspěšnějších pracovníků Miniměstečka. Skvělá příležitost zažít vydělávání i utrácení vlastnoručně vydělaných peněz.

Pravidla hry

Registrace – matrika

 • Hra začíná registrací dítěte na matrice
 • Úředník spolu s dítětem vyplní registrační kartu (dále jen karta)
 • Dítě s platnou kartou je dále považováno za pracovníka
 • Karta slouží k evidence odpracovaných hodin a zároveň jako výplatní páska
 • Karta se na konci hry odevzdává zpět na úřad práce
 • Nejpilnější pracovníci budou odměněni

Úřad práce

 • Na úřad práce lze jít jen s platnou kartou
 • Úředník zadá stanoviště, které nejvíce potřebuje pracovní sílu, do karty
 • Pracovník odchází s vyplněnou kartou na určené stanoviště pracovat

Stanoviště

 • Při příchodu na stanoviště pracovník odevzdá svou kartu vedoucímu pracovníku
 • Vedoucí zapíše čas příchodu a pracovníkovi zadá úkol
 • Po dokončení úkolu vedoucí do karty zapíše odpracovaný čas (zaokrouhleno na celých 5 minut) a mzdu k výplatě (2 K za 5 minut)
 • Předpokládaný čas na pracovišti je 15 minut (tj. pracovník získá 6 K)
 • U pracovišť, kde se tvoří výrobky si pracovník může svůj výrobek ponechat – v tom případě se nevyplácí mzda (vedoucí kolonku pro zapsání mzdy proškrtne)
 • Na pracovištích s občerstvením se mzda vyplácí vždy (tj. občerstvení nelze vyměnit za mzdu)
 • Vyplněná a podepsaná karta se vrací pracovníkovi
 • Pracovník pak jde do banky pro vyplacení mzdy, případně rovnou na úřad práce

Banka

 • Po splnění zadaného úkolu jde pracovník s vyplněnou kartou do banky
 • Bankovní úředník vydá pracovníkovi mzdu dle karty
 • Pracovník dále pokračuje na úřad práce pro další úkol

Nákup výrobků a občerstvení

 • Pracovník má možnost si nechat svůj výrobek (ztrácí tím nárok na mzdu)
 • Výrobky jiných pracovníků lze zakoupit v obchodech
 • Občerstvení lze získat jen koupí přímo u stánku

Předčasný odchod

 • V případě předčasného odchodu z Miniměstečka odevzdejte kartu na úřadě práce (karty slouží k řízení počtu pracovníků přiřazených ke stanovišti)

Kdy se bude Miniměstečko konat?

 • Podzimní Miniměstečko EDEN  9.9.2023, od 10 hodin
 • Sledujte náš Facebook, pro více info
 • Vstupné dobrovolné.
 • Registrace na Miniměstečko EDEN zde
  (budete mít při vstupu již nachystanou kartu pracovníka + 3 korunky za včasnou registraci)
 • Kudy do Miniměstečka se dozvíte zde (Mapa)

Fotogalerie

V našem městečku bylo několik manufaktur.

Například zde drátkování.

O úklid se starali pracovníci technických služeb.

A jako v každém správném městě i u nás byla kavárna.

Archiv fotografií...

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.