Domácí setkávání aneb "Skupinky"

Ježíš s oblibou chodil do domácností svých přátel a všech, kteří stáli o setkání s ním i o to, aby svou láskou proměnil či uzdravil jejich život, jejich vztahy, jejich srdce. Setkávání doma, obzvláště při jídle, bylo ve starověkém světě výrazem úcty, blízkosti a důvěry – a to stejné charakterizuje naše scházení se v neformální atmosféře s přáteli z církve i s těmi, kteří tuší, že život smrtí nekončí, a kteří hledají zdroj nepomíjitelné lásky. 

Jak probíhá naše setkání?

V přátelské atmosféře si povídáme, z čeho máme radost, za co jsme vděčni, co jsme prožili – za to Bohu děkujeme v modlitbě a v písních. Společně čteme Bibli, zamýšlíme se nad tím, jak k nám Bůh skrze její slova promlouvá a jak čtené slovo aplikovat do každodenního koloběhu života. Modlíme se za sebe navzájem, za vyřešení problémů, uzdravení nemocí, a za mnoho dalšího...

Jak často a kde se scházíme?

Větsinou se scházíme jednou týdně, jak je zřejmé z názvu, u někoho doma. Konkrétní časy záleží na vedoucím skupinky a domluvě. Běžné časy najdete v sekci Křesťanské společenství.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.