Dětský příměstský tábor EDEN - "Tajemství džungle"

Přihláška ZDE

Téma:  „Tajemství džungle“
Termíny:  31.7. – 4.8.2023
Kapacita max. 25 dětí Denně od pondělí do pátku 8.00  –  16.00 hod.
Vhodné pro děti od 7 do 12 let (první stupeň, po první třídě, aby uměly číst)
Místo konání:  areál EDEN (bývalá střelnice)
Adresa: Jihlava, ulice Ke Střelnici, (vchod u řeky Jihlávky)
Cena:   2 200 Kč včetně stravy (1 700 Kč sourozenec, 1 200 další sourozeneci)

Program tábora

Program se skládá ze zábavy, her a soutěží, ale také z poznávání přírody, učení se drobným pracím, vztahům mezi sebou a možností sdílení se o svých názorech, pocitech a postojích. Také si budeme vyprávět zajímavé a poučné příběhy podle dětské knížky „Bajky z džungle“.

Na táborech vedeme děti ke křesťanským hodnotám, jako např. vzájemný respekt, úcta, slušnost, ohleduplnost, pravdomluvnost, vzájemná pomoc, pracovitost, poctivost, cílevědomost atd. Žel, tyto zásady už v dnešní společnosti mnohdy nebývají zcela běžné. O to více je třeba děti těmto věcem učit a zasévat do nich pohled na život z této perspektivy.

Program se skládá z příběhu, zábavy, her a soutěží, ale také z poznávání přírody, učení se drobným pracem, vztahům mezi sebou a osobnímu sdílení o svých názorech, pocitech a postojích.

Strava

Pro děti zajišťujeme teplý oběd formou polévky a hlavního chodu a odpolední svačinu.
Dopolední svačinu s pitím si děti přinesou z domova (nejlépe ovoce/zelenina).

Předání dětí

Příchod dětí do areálu EDEN od 7:40 – 8:00, odchod v 16:00. V případě potřeby je možné dohodnout se na vyzvednutí děti i později, ale v tomto nastaveném čase už nebude zajištěn pro děti program.

Závěrečné rozloučení

V pátek odpoledne bude po skončení běžného programu (od 16:00 za účasti rodičů) táborák se závěrečným vyhodnocením a odměnami.

Dokumenty

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting