Dětský příměstský tábor EDEN - "Hledání pokladu"

Přihláška ZDE

Téma:  „HLEDÁNÍ POKLADU“
Termíny:  25. – 29.7.2022
Kapacita max. 25 dětí Denně od pondělí do pátku 8.00  –  16.00 hod.
Vhodné pro děti od 6 do 12 let
Místo konání:  areál bývalé střelnice
Adresa: Jihlava, ulice Ke Střelnici, (vchod u řeky Jihlávky)
Cena:   2 200 Kč včetně stravy (2 000 Kč sourozenec)

Program tábora

Program se skládá ze zábavy, her a soutěží, ale také z poznávání přírody, učení se drobným pracím, vztahům mezi sebou a možností sdílení se o svých názorech, pocitech a postojích. Také si budeme vyprávět zajímavé a poučné příběhy podle dětské knížky „Poklady pod sněhem“.

Na táborech vedeme děti ke křesťanským hodnotám, jako např. vzájemný respekt, úcta, slušnost, ohleduplnost, pravdomluvnost, vzájemná pomoc, pracovitost, poctivost, cílevědomost atd. Žel, tyto zásady už v dnešní společnosti mnohdy nebývají zcela běžné. O to více je třeba děti těmto věcem učit a zasévat do nich pohled na život z této perspektivy.

Program se skládá z příběhu, zábavy, her a soutěží, ale také z poznávání přírody, učení se drobným pracem, vztahům mezi sebou a osobnímu sdílení o svých názorech, pocitech a postojích.

Strava

Pro děti zajišťujeme teplý oběd formou polévky a hlavního chodu a odpolední svačinu.
Dopolední svačinu s pitím si děti přinesou z domova (nejlépe ovoce/zelenina).

Předání dětí

Příchod dětí do areálu od 7:40 – 8:00, odchod v 16:00 (nejdříve však v 15:40). V případě potřeby je možné dohodnout se na vyzvednutí děti i později, ale v tomto nastaveném čase už nebude zajištěn pro děti program.

Závěrečné rozloučení

V pátek odpoledne bude po skončení běžného programu (od 16:00 za účasti rodičů) táborák se závěrečným vyhodnocením a odměnami.

Dokumenty

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting